Coaching

Coaching

Coaching er en proces, hvor coachen arbejder sammen med en klient for at hjælpe med at klienten opnår sine personlige eller professionelle mål.

Hvad er coaching?

Coaching fokuserer på fremadrettet handling og præstation og kan hjælpe klienten med at identificere styrker og svagheder og udvikle strategier for at opnå klientens mål.

Coachen kan hjælpe en klient til at opnå en større forståelse af dennes personlige og professionelle mål og hjælpe til med at udvikle en handlingsplan for at nå disse mål.

En coach vil arbejde med klienten på personlig og individuel bases for at identificere specifikke behov. Coaching kan involvere støtte og vejledning til bl.a. at håndtere tanker, bekymringer, stress og angst, øge klientens selvværd og selvtillid, skabe mental styrke og komme videre i livet, når kriser har ramt, give klienten følelse af kontrol og empowerment i livet og opbygge stærkere relationer i deres personlige og professionelle liv

Coaching er en effektiv måde at hjælpe klienter med at forbedre deres liv og opnå personlige mål.

Midtjysk Coaching tilbyder 1:1 coaching til alle

Henrik Horup har særligt fokus på og speciale i krise- og stresscoaching med baggrund i Henriks egne erfaringer gennem livet.

Læs mere om krisecoaching og stresscoaching ved at klikke på fanerne.

Skulle du sidde med ønsket om forandring i livet, har en krise ramt dig eller øvrige udfordringer, så kontakt Midtjysk Coaching på enten mail henrikhorup63@gmail.com eller på telefon (+45) 51 20 08 54 for en uforpligtende samtale om et eventuelt coaching-forløb.